O nas

Spotkania klubowe

Spotkania klubowe odbywają się w każdy czwartek od godziny 19.30 (piwnica Instytutu Nauk Społecznych AGH ul. Gramatyka 8a, Kraków). Od głównego wejścia należy przejść przez pierwsze piętro na drugi koniec budynku, a następnie schodami na sam dół.

Władze klubu


format PNG
Prezes Bartłomiej Kurdziel
Wiceprezes Hugo Urbańczyk
Sekretarz Renata Kisielewska
Skarbnik Tomasz Niemiec
Członek zarządu Aliaksandr Sinkavets, Irek Królewicz
Komisja rewizyjna Joanna Zdżalik
Komisja rewizyjna Aleksandra Tomaszek
Komisja rewizyjna Andrzej Dajek
Kursy jaskiniowe:
Kierownik kursów: Bartłomiej Kurdziel
Kontakt mailowy akg.krakow@gmail.com, akgzarzad@gmail.com
Webmajster fusiasty (fusu)

Przewodniczącym koła sportowego AKG AGH jest Justyna Cader

Magazyn
Alek i Tomek

Dane do faktury:
Akademicki Klub Grotołazów
ul. Litewska 24/25
30-014 Kraków
NIP: 676-22-08-328
Regon: 356381680
Konto: 14 1940 1076 3095 7099 0000 0000

O klubie

Akademicki Klub Grotołazów AGH to klub dla osób zainteresowanych poznawaniem jaskiń poprzez działalność eksploracyjną (odkrywczą), wyczynową oraz naukową. Celem działalności klubu jest poznawanie jaskiń, obszarów krasowych oraz gór, na terenie Polski i innych rejonów Europy i świata.

Od początków istnienia klub powiększał swój ciekawy dorobek eksploracyjny. AKG AGH współuczestniczył w osiągnięciu światowego rekordu w eksploracji jaskini „pod górę” przekraczającej wysokość 1000 m w austriackiej jaskini Lamprechtsofen. W Jugosławii członkowie klubu odkryli najgłębszą przez długi czas jaskinię tego kraju Jama na Vietrno Brdo (-879 m). Od roku 1994 działalność klubu skupiła się nad wymagającym wieloletniej pracy przedsięwzięciem poznania przebiegu systemów jaskiniowych w masywie Alp Salzburskich – Tennengebirge (w ramach wypraw Federacji Akademickich Klubów Speleologicznych). Dotychczasowy efekt tej działalności to wielokilometrowe odkrycia – największe w Jaskini Ariadnie (-752 m głębokości, ok. 10 km długości) i Jaskini Marii Śnieżnej (-935 m głębokości, ok. 5 km długości).

Najliczniejszy nabór do klubu odbywa się poprzez organizowane rokrocznie Kursy Taternictwa Jaskiniowego. Kursy te poprzez doskonałe wyszkolenie przygotowują adepta do samodzielnego i bezpiecznego poznawania najtrudniejszych jaskiń. Po ukończeniu kursu uzyskuje się Kartę Taternika – dokument upoważniający do samodzielnego pokonywania jaskiń tatrzańskich, nieraz przydatny za granicami kraju jako potwierdzenie posiadanych umiejętnoœci.

W ciągu roku, najczęściej podczas weekendów, członkowie klubu planują szereg wyjazdów do jaskiń w najciekawszych rejonach krasowych Polski m.in. Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Gór Świętokrzyskich i Tatr. Najatrakcyjniejszym rejonem krasowym Polski są Tatry Zachodnie gdzie ciągle czekają na odkrywców nowe, niepoznane podziemne korytarze.

Dokumentując poznawane jaskinie i współpracując ze specjalistami naukowymi zajmującymi się speloologią przyczyniamy się do rozwoju wiedzy o naszym kraju, a poprzez publikacje, prelekcje i wystawy popularyzujemy speleologię i poszerzamy wiedzę o naszej działalności.

W okresie wakacyjnym i urlopowym organizowane są wyjazdy zagraniczne do interesujących jaskiń Europy oraz do kanionów. Od kilku lat współuczestniczymy w wyprawach eksploracyjnych w masywie Monte Canin – Włochy, Słowenia. W sezonie ’01 rozpoznawaliśmy masywy krasowe Czarnogóry w Jugosławii oraz zwiedziliśmy jaskinie na Sardynii. Wśród wielu „dziewiczych jaskiniowo” rejonów Czarnogóry spodziewamy się odnaleźć ten jedyny masyw w którym rozpoczniemy długotrwałe i systematyczne rozpoznanie krasowe. Celem tych działań będzie odkrycie w przyszłości, nowej, wielkiej jaskini.

Członkowie naszego Klubu oprócz zainteresowań jaskiniami bardzo chętnie uprawiają też inne sporty, przede wszystkim canyoning, ski-alpinizm, wspinaczkę oraz ice climbing. Poza tym sporty takie jak między innymi: trekking, alpinizm, narciarstwo klasyczne, snowboard, żeglarstwo, paragliding, spadachroniarstwo, baloniarstwo, surfing, windsurfing, off-road.